Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Pilar de la Horadada
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Pilar de la Horadada
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Música
  • Còmic
  • Dansa
  • Dibuix
  • MedioAmbient
  • Ocupació
  • Escultura
  • Fotografia
  • Grafitti
  • Literatura
  • Esport
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Idiomes
  • Cinema i Vídeo
  • Participació
  • Pintura
  • Arts Plàstiques
  • Teatre
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • Més de 29
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Informació
Objectiu
 • Crear una base de dades per a conéixer tot l'art jove del municipi.
 • Impulsar i difondre als joves creadors pilareños.
 • Treballar millor i mà a mà amb aquests joves per a futures activitats de la Regidoria de Joventut i de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada.
Explicació dels detalls del recurs

Borsa d'artistes joves locals (de 14 a 35 anys) per a facilitar la seua informació i promoció a entitats relacionades amb l'oci i la cultura, centres educatius, associacions, regidories municipals, etc. que sol·liciten contactes d'artistes. Música, escultura, dibuix, pintura, grafiti, fotografia,  moda, disseny, monòlegs, etc.

Xarxa de joves artistes locals de Pilar de la Horadada Xarxa de joves artistes locals de Pilar de la Horadada