Xarxa Jove

Ajudes per a participar en el Aula de Verano 'Ortega y Gasset' de iniciación a la Universidad

15 d’agost 2022
19 d’agost 2022
Organitza
  • UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Espais
Programes
Termini d'inscripció
  • Del 16 de juny 2022
  • al 29 de juny 2022
Informació

 La Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca 80 ajudes per a participar en  el Aula de Verano "Ortega y Gasset", que se celebrarà en la seu de Santander de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La convocatòria està dirigida a estudiants amb expedients excel·lents en batxillerat o formació professional superior, que hagen conclòs aquests estudis en 2022.
Aquesta convocatòria té com a finalitat servir d'introducció als estudis superiors. Per a això s'han previst diverses activitats acadèmiques dirigides per professors universitaris, investigadors i personalitats de la cultura i l'art.

Requisits:

Podran sol·licitar les ajudes les persones, que hajan finalitzat l'últim curs del batxillerat o del cicle formatiu de grau superior de formació professional l'any 2022 y acrediten una nota mitjana, igual o superior a 9,60 punts sobre 10 en el conjunt dels dos cursos del batxillerat o del corresponent cicle formatiu de grau superior de formació professional.

+info