Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

2 DE MAIG DE 2021: DIA INTERNACIONAL CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR - #StopBullying - Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

02 de maig 2021
Organitza
Informació

2 DE MAIG DE 2021: DIA INTERNACIONAL CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR O BULLYING.

Joves! Hui, 2 de maig de 2021, es commemora el Dia Internacional Contra l'Assetjament Escolar o Bullying. 

L'assetjament escolar és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre estudiants de manera reiterada al llarg d'un temps, tant a l'aula com fora d'ella. Quan es produeix a través de les xarxes socials, es coneix amb el nom de 𝗰𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁𝗷𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼 𝗰𝗶𝗯𝗲𝗿𝗯𝘂𝗹𝗹𝘆𝗶𝗻𝗴. Es desenvolupa en primer lloc dins de l'entorn escolar, però després s'estén a altres àmbits, afectant la totalitat de la vida del xiquet/a que el pateix.

Segons l'Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar, existeixen tres nivells d'actuació a l'hora d'intervindre sobre situacions d'assetjament escolar:

-Primer nivell: prevenció. Tots els membres de la comunitat educativa han de romandre en un estat d'alerta i observació permanent davant els possibles senyals que indiquen un risc d'assetjament.

-Segon nivell: intervenció. Consisteix a frenar la situació d'assetjament el més prompte possible, detectant als alumnes implicats i posant el cas en coneixement de l'Equip Directiu del centre, sempre preservant la intimitat del menor maltractat.

-Tercer nivell: actuació. Primera actuació, enfocada amb la víctima i accions de suport i protecció. Després s'intervé amb els agressors, companys i famílies dels alumnes afectats per a donar pautes orientatives i amb el professorat del centre educatiu.

Des del Departament de Joventut ens sumem a la commemoració d’aquest dia i ens manifestem en contra de qualsevol tipus de maltractament i/o assetjament.

Evitar-ho està a les nostres mans, totes i tots som responsables. #StopBullying 

#2Maig #DiaInternacional #AssetjamentEscolar #Bullying #StopBullying #RiberaAlta #MancomunitatRiberaAlta #Joves #XarxaJove #Joventut #JoventutRiberaAlta

https://www.instagram.com/p/COXMMeYhvGh/
2 DE MAIG DE 2021: DIA INTERNACIONAL CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR - #StopBullying - Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta.