Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Ocupat amb serveis o programació
 • Comarcal
Accés
Horaris

De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00.

Informació

El Servei de Joventut de la Mancomunitat es crea amb l’objectiu de coordinar les polítiques de joventut que es desenvolupen als diferents municipis de la Ribera Alta. Amb aquest servei, que compta amb la col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) dins del programa Xarxa Jove, es promou la programació, el desplegament i l’avaluació de polítiques integrals de joventut.

Els objectius del servei són els d’impulsar les polítiques de joventut locals, donar suport al treball dels ajuntaments i les entitats juvenils de la Comunitat Valenciana i fomentar la creació de xarxes per al treball amb joves. Des d’aquest servei també es vol reforçar l’activitat dels serveis d’informació juvenil, difondre els seus programes i facilitar la coordinació intermunicipal.

DEPARTAMENT DE JOVENTUT

 

Objectius:

 

El model de l’EVJ s’aproxima a les persones joves des d’una doble perspectiva. Les entenen, en primer lloc, com a objecte de les polítiques públiques per fer-les receptores de serveis i suports, però hi proposem i demanem, al mateix temps, que siguen subjecte de les polítiques, que intervinguen de forma decisiva en la seua construcció, en la posterior execució i, per descomptat, en l’anàlisi i valoració de resultats.


Les persones joves, per tant, han de poder ser partícips de les polítiques de joventut en tots els estadis possibles del seu procés d’aplicació. En conseqüència:


-Han de tindre accés a tota mena d’informació que potencialment els afecta.
-Han de tindre la possibilitat d’opinar amb llibertat, amb canals pràctics per a comunicar i expressar públicament les seues posicions, amb vies adequades per a proposar, reclamar i exigir.
-Han de tindre la capacitat d’intervindre en les decisions que definiran les actuacions que els tenen com a objecte o que els afecten .
Tots aquests estadis de participació s’entenen com a drets que han d’estar a l’abast de la població jove, i han de poder fer-los efectius en la mesura que hi tinguen interès o que ho desitgen, fins al màxim nivell a què vulguen arribar.
És així com s’esdevé central el paper interlocutor dels i de les professionals de joventut adscrits a cadascun dels territoris (municipis o mancomunitats), que estableixen el vincle necessari per a recollir el seu posicionament i per a trobar canals de relació que suplisquen la formalitat.
La intervenció de les persones joves en l’EVJ amb un paper decisiu es planteja, finalment, de manera indirecta a través dels mecanismes de coneixement i anàlisi de la realitat que es desplegaran des de l’IVAJ.

Funcions:

El departament de Joventut te com a objectiu assolir les següents funcions:

 • COORDINACIÓ per al disseny i implementació de polítiques de joventut.

 • PROMOCIÓ en l’àmbit de la mancomunitat i en els municipis que la integren, dels següents programes:
  1. Pla Jove. Assessorar i col·laborar en l’elaboració de plans locals i elaborar el pla comarcal de joventut.
  2. Educació en la participació.
  3. Consells de joventut. Donar suport als consells locals, o a les associacions o grups de joves per a la creació de consells.
  4. Oci educatiu.
  5. Voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat dels municipis compresos en l’àrea geogràfica per a la promoció del voluntariat.
  6. Educació en valors. Campanyes de sensibilització i educació en valors utilitzant els recursos que puguin oferir l’IVAJ i altres administracions i entitats, especialment les de l’àmbit local.
  7. Carnet Jove. Promoure el coneixement i adhesió i facilitar l’accés de la població jove. Amb cita prèvia, una vesprada i un matí a la setmana. Per correu electrònic [email protected] o per telèfon 962 414 142.
  8. Bones pràctiques. Detecció i difusió de bones pràctiques de joventut en l’àmbit local i presentació de bones pràctiques en les convocatòries que realitze l’IVAJ.

INFORMACIÓ sobre activitats i temes d’interès per a les persones joves.

 

 

 

 

PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta PIJ de la Mancomunitat de la Ribera Alta
Ubicació
 • Carrer del Taronger, 116