2400 Beques de col·laboració en departaments universitaris 2021-2022 - Ministeri d'Educació i Formació professional

04 de juny 2021
30 de setembre 2021
Característiques
Tipologia
  • Pràctica professional
  • Altres
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
  • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

El Ministeri d'Educació i Formació professional convoca 2400 beques de col·laboració en Departaments universitaris per al curs acadèmic 2021-2022 destinades a alumnes que vagen a finalitzar els estudis de Grau
o que estiguen cursant primer curs de Màsters universitaris oficials.

Requisits:

Estudiants universitaris que en el curs 2021-2022 estiguen matriculats d'últim curs d'estudis de Grau o de primer curs d'un Màster universitari oficial i que, entre altres requisits acadèmics, hagen obtingut com a nota mitjana en els seus estudis la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions oficials:

  • 7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics
  • 7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a CiènciesSocials i Jurídiques
  • 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut
  • 8,00 punts per a la branca d'Arts i Humanitats

 

Publicació en el BOE