Ajudes directes al lloger per a col·lectius amb problemes transitoris per a pagar a causa de la COVID 19

25 de gener 2021
30 d’octubre 2021
Característiques
Tipologia
 • Habitatge
 • Altres
Beneficiaris
Quantia aproximada a cada beneficiari/a
 • 650 €
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació
L'ajuda de Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica podrà arribar fins al 100% de la renda de lloguer amb una quantia màxima de 650 €, i per un període màxim de 6 mesos.
 
Les persones sol·licitants hauran d'estar en situació de desocupació, ERTO o, en cas de ser persones empresàries, haver reduït la seua jornada per motiu de cures o circumstàncies similars.
 
Benificiaris/es:
 
 • Famílies monoparentals
 • Famílies nombroses
 • Dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere
 • Víctimes de terrorisme
 • Persones o unitats de convivència amb persones amb diversitat funcional igual o major al 33%
 • Persones o unitats de convivència amb persones amb una malaltia mental greu
 • Persones joves extutelades
 • Unitats de convivència que acullen permanentment persones menors òrfenes víctimes de violència de gènere
 • Dones en risc d'exclusió
 
Termini:
 
Del 25 de gener al 30 d'octubre de 2021