Ajudes i beques per a desocupats/des que participen en cursos de LABORA

15 d’octubre 2020
14 de novembre 2020
Característiques
Tipologia
  • Estudi
  • Ocupació
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 12-17
  • 24-29
  • Més de 29
Entitat que l'atorga
Informació

Ajudes i beques per a desocupats/des que participen en accions formatives de LABORA.

Tipologia:

  • Beca per discapacitat
  • Ajudes al transport, manutenció i allotjament.

Termini:

  • Convocatòria 2019: Si el curs finalitza després del 31 d'octubre de 2020, un mes a comptar des d'el 15 d'octubre de 2020
  • Convocatòria 2020: des de el primer dia del curs fins el dia de la finalització o un mes a comptar des d'el 15 d'octubre de 2020

 

+Info en el DOGV