Titularitat
Pública
  • Ajuntament de Novetlè
Gestió
Directa: personal de l’Administració
  • Ajuntament de Novetlè
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • D’ús lliure
  • Serveis d'Informació Juvenil CV
  • Educatiu o de formació
  • Cultural
  • Municipal
Accés
Horaris

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

 de dilluns a divendres: 16:30h a 20:30h.

Informació

L'accés a l'Agència de Lectura Municipal de Novetlè és gratuït, públic i universal. Sòls s'exigeix el carnet de lector per al préstec de documents escrits i visuals i per a l'accés a internet.

Ubicació