Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE FESTES PATRONALS "*FOTOFESTA" 2021

La temàtica de les fotografies seran els actes i festejos de les festes patronals de Petrer, celebrades anualment durant els mesos de setembre i octubre en honor de la Verge del Remei, en qualsevol dels seus aspectes (festius, socials, culturals, veïnals, populars, tradicionals, religiosos, etc.) i, especialment, la celebració de les tradicionals *Carasses.

El termini de presentació d'obres i sol·licituds de participació serà el que determine la corresponent convocatòria, no podent ser inferior a 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/07/21_136/2021_008393.pdf