Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Xarxes Socials
  • Esport
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Cinema i Vídeo
  • Ocupació
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 24-29
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Despesa total anual
0 €
Temporalitat
Dates
 • Del 06 d’abril 2020
 • al 10 d’abril 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

Com que és una activitat durant el període de confinament pel COVID-19, els participants poden accedir per xarxes socials (Facebook i Instagram)

Requisits
Cal accedir als canals oficials de Xarxes Socials de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat.
Informació
Objectiu

Els objectius d'aquests enigmes són:

 • Oferir una alternativa d'oci en temps de confinament. 
 • Aportar contingut educatiu de qualitat en col·laboració amb entitats educatives.
 • Fomentar la capacitat d'esforç.
 • Optimitzar les aptituds cognitives i de raonament.
 • Anàlisi objectiu de les dades i la informació per resoldre els enigmes