Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Crevillent
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Crevillent
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Cultura
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

Realitzar concursos de diferent índole amb la finalitat de promoure la participació de la joventut en les diverses activitats així com atorgar-los premis per la seua involucració en aquestes.