Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Pilar de la Horadada (1)
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Dansa
  • MedioAmbient
  • Educació en Valors
  • Multiaventura
  • Esport
  • Cinema i Vídeo
  • Voluntariat
  • Salut
  • Arts Plàstiques
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
18
Edat
 • 12-17
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

Al juliol de 10.00 a 13.00 h

Requisits
Per a nascuts/des entre 2004 i 2008
Informació
Objectiu

- Crear un programa d'oci educatiu per a joves de 12 a 17 anys.
- Brindar a els/les joves eines que resulten atractives, motivadores i divertides perquè coneguen un oci saludables.
- Realitzar una escola d'estiu fora de les noves tecnologies, per a potenciar les relacions interpersonals.
- Conéixer a altres joves del municipi.
- Enganxar als/a les joves a les activitats de la Regidoria de Joventut a través d'activitats molt dinàmiques i amb molta adrenalina.
- Fomentar activitats no sedentàries perquè coneguen el municipi i els recursos que tenim.

Projecte

Connexió Juvenil va nàixer l'any 2018, de la unió de les Regidoria de Joventut i Serveis Socials, a través del seu programa UPCCA, per a cobrir el buit d'oci educatiu que tenien els/les joves de 12 a 17 anys en època estival. Per a això, creem una escola d'estiu, el mes de juliol, per a donar una alternativa a els/les joves, ja que a penes hi ha activitats dirigides per a aquest col·lectiu.


Per a això, s'ha oferit un programa d'activitats lúdiques, motivadores i divertides, la gran majoria a l'aire lliure i sense un lloc en concret, segons l'activitat a desenvolupar. Es tracta de fer una escola d'estiu dinàmica i amb molta adrenalina per a enganxar a els/les joves. D'aquesta manera, es pretén un canvi cultural cap a una vida sana evitant les conseqüències greus que implica el consum de substàncies addictives i no saludables, a més del sedentarisme abusiu que experimenten els/les joves de hui.

Connexió Juvenil (Pilar de la Horadada) Connexió Juvenil (Pilar de la Horadada) Connexió Juvenil (Pilar de la Horadada) Connexió Juvenil (Pilar de la Horadada) Connexió Juvenil (Pilar de la Horadada)