Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Crevillent
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Crevillent
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

De dilluns a divendres: de 09:00h a 14:00h.

Dilluns i dimarts: de 16:00h a 18:30h.

Informació
Objectiu

És un recurs especialitzat que ofereix l'Ajuntament de Crevillent des de la Regidoria de Benestar Social per a parar atenció psicològica i socioeducativa a les famílies amb fills que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte, sent prioritària la intervenció en nuclis familiars que tinguen menors en situació administrativa de guarda i/o tutela i estiguen acollits en família o centre residencial.

Explicació dels detalls del recurs

Oferim consell professional i orientació experta per a poder afrontar amb major seguretat i confiança les dificultats pròpies de l'educació dels fills, ja que a vegades els pares ens trobem sense tot just recursos, sent prioritària la intervenció quan es plantegen situacions greus en la convivència familiar que repercuteixen en el benestar dels menors i altres membres de la família.

Capacitem a les famílies per a augmentar les seues habilitats de criança i altres estratègies necessàries per a l'òptima evolució dels seus membres, especialment, dels seus fills.

Orientem també a les famílies mitjançant pautes educatives per a manejar la conducta dels seus fills, especialment quan aquesta conducta repercuteix en la convivència familiar.

Ajudem a les parelles en procés de separació o divorci a arribar a acords en relació als seus fills i orientem als pares perquè aquesta situació afecte en la menor mesura possible als seus fills.

Orientació psicosocial, per a ajudar les famílies a entendre millor els problemes que els afecten i enfortir les capacitats de la família per a enfrontar-se a ells. Mediació familiar, com a via de resolució de conflictes, per a aconseguir acords satisfactoris i duradors, tenint en compte les necessitats de tota la família, especialment les dels menors. Teràpia familiar, per a possibilitar que la família descobrisca les condicions que els permetran canviar les seues maneres d'enfrontar-se als problemes que, des de fa temps, els causen malestar i/o sofriment.