Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Silla
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Silla
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Mobilitat
  • Programes Europeus
  • Idiomes
  • Voluntariat
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Participants
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2020
 • al 31 de desembre 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)