Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

Oficina PANGEA (Oficina d'Atenció a les Persones Migrades) d'Onda

Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

L'Ajuntament d'Onda com a entitat col·laboradora realitza l'acolliment, informació i assessorament per a la població immigrant resident a la ciutat; també emet informes per a facilitar als estrangers i les estrangeres la tramitació de la reagrupació familiar, el permís de residència per arrelament social o familiar i la renovació amb el canvi de dades per un nou domicili de menors estrangers.

Amb l’objectiu principal de promoure la integració i la convivència amb persones migrades.

Explicació dels detalls del recurs

és un servei que naix per a donar suport a la*ciutadania i als ajuntaments, així com al teixit associatiu i el tercer sector de la comarca, amb l’objectiu de promoure la integració i la convivència amb persones migrades.
És un portal que s’adreça a tots els públics, dones de professionals dels diversos àmbits relacionats amb la immigració fins als persones nouvingudes al municipi així com al públic en general,incloent-hi també qualsevol persona interessada en el coneixement de la realitat de la immigració al municipi

Elements aprofitables detectats

-Atencions individualitzades d'informació i acolliment a persones estrangeres sense cita prèvia en l'Oficina Pangea (orientació formativa-laboral, educativa, garanties jurídiques, associacionisme, salut)
-Mediacions lingüístiques en àrab, francés, anglés i rus entre professionals i usuaris amb cita prèvia.
-Activitats grupals dissenyades com a Programa d'Escoles d'Acolliment, cursos de castellà...
-Assessoria i programació de tallers en matèria jurídica, claus culturals, immigració i interculturalitat a professionals amb cita prèvia.
-Consulta en assessoria jurídica a usuaris en estrangeria i nacionalitat.