Titularitat
Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)
Gestió
Externalitzada: entitat no lucrativa
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Música
  • MedioAmbient
  • Escultura
  • Educació en Valors
  • Fotografia
  • Literatura
  • Esport
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Cinema i Vídeo
  • Participació
  • Pintura
  • Arts Plàstiques
  • Teatre
  • Voluntariat
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
20
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Mensual