Xarxa Jove

Programa Formació APJCV

Espai Virtual
Gestió
Externalitzada: entitat no lucrativa
 • Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana - APJCV
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Educació i formació
  • Altres
 • Comunitat Valenciana
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Trimestral