Xarxa Jove

Programa Municipal de Voluntariat Cullera

01 de gener 2020
31 de desembre 2022
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Millora educativa
  • Voluntariat
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2020
 • al 31 de desembre 2022
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Mensual
Informació
Objectiu

Promoure, fomentar i reconéixer l'acció voluntària desenvolupada pels ciutadans i ciutadanes i regular el marc de relacions que s'establisquen entre aquests i l’Ajuntament de Cullera.

Projecte

Regular les relacions entre el voluntariat i l'Ajuntament de Cullera, de manera que la participació del mateix en els programes que s'establisquen estiga sempre guiada pel principi de seguretat jurídica dins d'un marc de drets i obligacions entre totes dues parts; així com d'establir mecanismes de reconeixement, valoració i foment que a més de la satisfacció de contribuir a la consecució d'una societat millor, supose la distinció del Voluntariat per l'esforç altruista realitzat.