Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Crevillent
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Crevillent
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Cultura
  • Música
  • Dansa
  • Dibuix
  • Fotografia
  • Grafitti
  • Literatura
  • Multiaventura
  • Cinema i Vídeo
  • Altres
  • Teatre
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Més de 29
 • 24-29
 • 18-23
 • 12-17
 • Menys de 12
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Mensual
Informació
Objectiu

Impulsar diferents activitats de diferents temàtiques amb la finalitat de promoure la cultura entre la població de Crevillent.