Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

Programació mensual d'oci i joventut de Sueca

01 de gener 2022
31 de desembre 2022
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Altres
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Participació
  • Arts Plàstiques
  • Salut
  • Voluntariat
  • Música
  • Dibuix
  • MedioAmbient
  • Educació en Valors
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2022
 • al 31 de desembre 2022
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Mensual