Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

Projecte Activitats de Fòrum Jove "Relacions sanes, bons tractes i sexualitat". Mancomunitat de la Ribera Alta.

01 de gener 2019
31 de desembre 2019
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • Participació
  • Salut
  • Altres
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2019
 • al 31 de desembre 2019
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

El present projecte Activitats de Fòrum Jove 2019 "Relacions sanes, bons tractes i sexualitat" es dissenya partint de les necessitats de la població jove del territori i tenint en compte els interessos i les inquietuds que s’observen entre les i els joves en l’actualitat, concretament les persones joves de la Ribera Alta.

El projecte compta amb l’organització de l’activitat de la I Trobada de Corresponsals Juvenils de la Ribera Alta 2019 “Relacions sanes, bons tractes i sexualitat”, una activitat que es desenvolupa durant els dies 24 i 25 d’abril a l’alberg l’Assut d’Antella amb el col·lectiu dels corresponsals juvenils de la Ribera Alta, també denominat Alumnat Actiu, que són les i els joves que participen de manera activa als instituts del territori, per a la preparació del III Fòrum Jove de la Ribera Alta 2019, celebrat al municipi de Manuel el 4 de juliol, dintre del marc del projecte de joventut “Activitats de Fòrum Jove 2019”.

El present projecte de joventut està dirigit a totes aquelles persones joves d'entre 14 i 17 anys que participen com a corresponsals juvenils i/o Alumnat Actiu als diferents municipis de la comarca de la Ribera Alta i que treballen de manera activa als instituts, així com a la població juvenil del territori de la Ribera Alta.

El projecte Activitats de Fòrum Jove 2019 "Relacions sanes, bons tractes i sexualitat" té com a objectiu principal i/o finalitat configurar les activitats de Fòrum Jove com un eix per a impulsar la participació de les i els joves de la zona de la Ribera Alta.

El projecte es configura com una eina de treball indispensable, en el qual s’aconsegueix reunir a persones joves de tota la Ribera Alta, oferir espais de debat i diàleg per a treballar les polítiques públiques de joventut junt amb les administracions i incidir sobre els interessos, les problemàtiques, les demandes, les inquietuds que presenta la joventut en la actualitat.

Projecte

Projecte Activitats de Fòrum Jove "Relacions sanes, bons tractes i sexualitat".