Xarxa Jove

Projecte Corresponsals I.E.S. les Alqueries

04 de novembre 2019
19 de juny 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de les Alqueries
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de les Alqueries
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Alumnat Actiu
  • Participació
 • Comarcal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
6
Edat
 • 12-17
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 04 de novembre 2019
 • al 19 de juny 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Reunió al Casal, dilluns, de 18.00 a 19.00

Activitats puntuals a l'IES

Requisits
Ser alumnat de l'IES Jaume I Signar un compromís de participació
Informació
Objectiu

- Establir un via de comunicació directa entre l'alumnat de l'IES i el Casal

- Fomentar la participació de l'alumnat en la vida cultural i social del seu IES:

Iniciar una dinàmica d'activitats participatives a l'IES de forma trimestral

Inciar la creació de nuclis actius a l'IES

 

Projecte

Corresponsals forma part del programa d'intervenció a l'IES Jaume I de Borriana (al no haver IES a les Alqueries). Programa d'intervenció a l'IES les Alqueries

Explicació dels detalls del recurs

Corresponsals son part de la  gent jove de l'IES Jaume I que participa a les activitats del Casal. Formen part en la seua majoria de l'associació juvenil Casal SOS.