Titularitat
Pública
 • Regidoria de Joventut de San Miguel de Salinas
Gestió
 • Regidoria de Joventut de San Miguel de Salinas
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Oci educatiu
  • Voluntariat
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • 12-17
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Informació
Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és fomentar el voluntariat dels joves del municipi en els diferents àmbits en els quals s'interrelaciona en la seua vida quotidiana.