Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • Ocupació
  • Educació en Valors
  • Participació
  • Voluntariat
 • Comarcal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
50
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Informació
Projecte
Des del Calaix Jove de la Safor hem encetat un programa de formació juvenil. 
Com bé sabeu, durant el confinament, vam passar als i les joves de la Safor un qüestionari per tal de conèixer si el jovent tenia necessitats formatives i en el cas de que sí, quines eren aquestes. Doncs bé, la gran majoria dels enquestats respongueren que sí que volien continuar formant-se i el que més demandaven era formació específica en animació sociocultural, seguida d'idiomes i formació específica en salut. 
És per això que encetem el Sa-FORMA amb el curs de Monitor/a d'Animació en Temps Lliure i els monogràfics de Monitor/a de Menjador Escolar i Necessitats Educatives Especials. 
 
Curs MAT: Plà d'inscripció obert fins esgotar places. El curs té 310 hores en total i està homologat per l'IVAJ. Se celebrarà en línia a partir del 10 de juliol.
 
Monitor/a de Menjador Escolar: Plà d'inscripció obert fins esgotar places . Curs de 30 hores en línia que començarà a partir del 10 de juliol
 
Necessitats Educatives Especials: Plà d'inscripció obert fins esgotar places. Curs de 20 hores en línia que començarà a partir del 15 de juliol.
 
L'alumnat que residesxca ens pobles que pertanyen al Calaix Jove de la Safor podrà gaudir d'un descompte de 10€ per curs (consulta'ns si el teu poble hi pertany)
 
Per tal d'inscriure's cal emplenar la fitxa d'inscripció específica del curs (que adjuntem al mail) i remetre-la al mail [email protected], junt amb el rebut de pagament. Si vas a gaudir del descompte hauràs d'enviar-nos també un certificat d'empadronament. 
 
Trobareu adjunt a este mail, d'una banda el cartell genèric amb els tres cursos i d'altra els cartells específics de cada curs on trobareu tota la informació, així com les fitxes d'inscripció dels tres cursos.
Qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres a través d'aquest mail o al telèfon 600 51 37 38. Salut!