L'EVJ comença a viure

El dia 4 de març va ser aprovada pel Consell Rector de l’IVAJ, l’Estratègia Valenciana de Joventut, acomplint l’article 32 de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut.

El dia 4 de març va ser aprovada pel Consell Rector de l’IVAJ, l’Estratègia Valenciana de Joventut, acomplint l’article 32 de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut. D’aquesta manera, hem començat a construir l’estructura que farà possible l’establiment de les polítiques de joventut per tot el nostre territori, perquè volem garantir l’existència de recursos i entorns adequats per tal que la condició juvenil es puga transitar amb plenitud d’opcions i capacitats.

Volem que les polítiques de joventut incloguen la població jove i per això comptem amb el Consell Rector de l’IVAJ i el Consell Valencià de la Joventut, volem que hi siguen pròximes i per això hem aprovat el Pla de Cofinançament Local, volem que hi siguen transversals i per això hem creat la Comissió Interdepartamental de Joventut i el dret d’incidència, volem que hi siguen integrals i per això ajudarem i fomentarem la creació dels plans territorials de joventut, volem que hi siguen avaluades i per això comptarem amb l’Oficina Tècnica de l’EVJ i per últim, volem que hi siguen professionals i per això, mitjançant l’Observatori Valencià de la Joventut i la Xarxa Jove, començarem a recollir les dades necessàries fins a disposar de quatre mapes que ens ajudaran a conéixer la realitat i les necessitats de la població jove.

Totes aquestes ferramentes que trobem a l’EVJ es desplegaran progressivament durant 5 anys (2019-2023), generant aprenentatges i ajustes en la direcció, els quals la mantindran viva i en moviment, perquè tota estratègia que vol ser útil ha de tindre capacitat per a reaccionar davant de les complicacions que apareguen, però sempre ho ha de fer amb els joves com a protagonistes i amb la col·laboració entre l’Administració Pública i la societat civil implicada en la joventut, és a dir, sempre juntes.

Per últim, hem de remarcar que l’EVJ està integrada en els tres eixos del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (VICS), afegint-hi un quart per a garantir l’eficàcia de l’EVJ, i aportant, dins d’aquest marc, una sèrie de mesures organitzades per àmbits i pressupostades en el cas de les que depenen de l’IVAJ. Perquè hem de construir el nostre futur i per això hem de ser nosaltres qui creem l’horitzó que volem assolir.

L'EVJ comença a viure

Estratègia Valenciana de Joventut