Què és?


L'Observatori valencià de joventut és un instrument per a recopilar dades de joventut i recollir el seu parer mitjançant enquestes.

Amb estos estudis, investigacions, programes de joventut i oci es pretén donar una eina de treball als professionals de joventut per a conéixer la realitat juvenil i així dissenyar i desenvolupar les seues polítiques de joventut.

L'Observatori col·labora en la creació, gestió i difusió de les estadístiques autonòmiques sobre joventut, amb dades desagregades per franges d'edat.

Té dues funcions bàsiques:

  • fonamentar i orientar les actuacions previstes per l'Estratègia Valenciana de Joventut a partir del coneixement de les diferents realitats juvenils de la comunitat,
  • i fer seguiment i avaluació de l'impacte de les polítiques aplicades.

La construcció del coneixement sobre les diferents realitats juvenils és col·laborativa i per a això es compta amb el compromís dels ens locals d'aportar a l'Observatori dades relatives a la realitat juvenil del seu territori, de les polítiques que apliquen en ells i del seu impacte.

observatorijove.info